Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
Údaj o odpovědnosti
    Radan Květ
Další názvy
    Morphotectonics, plate partitioning of the Earth's crust and physico-geographical regionalization
Autor
    Květ, Radan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 2
Strany
    s. 47-51
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Předmětová skupina
    fotointerpretace
    morfostruktura
    reliéf
    tektonika bloková
Klíčové slovo
    Blokové
    členění
    Fyzickogeografická
    Kůry
    Morfotektonika
    Regionalizace
    Zemské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012