Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Morphotectonics of epicraton slope in collision foredeeps (case of southern margin of Bohemian massif)
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Strany
    s. 29-31
Poznámky
    1 obr., 10 bibl.
Předmětová skupina
    Český masiv
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kraton
    morfostruktura
    předhlubeň
    tektonika
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Českého
    Epikratonního
    Jihovýchodního
    Kolizních
    Křídla
    Masívu
    Morfotektonika
    Okraje
    Předhlubní
    Příkladu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012