Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan
Další názvy
    Morphotectonics of the Marginal Sudetic Fault at the contact of Lugicum and Silesicum in the Rychlebské hory Mts.
Autor
    Ivan, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 4-5
Rok
    1998
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    geomorfologie
    kaolinizace
    kenozoikum
    krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    neotektonika
    paleoreliéf
    pohyb vertikální
    silesikum
    západosudetská oblast
    zlom aktivní
    zlomový sráz
Geografické jméno
    Bílá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Vápenná (Jeseník)
    Vlčice (Jeseník)
Klíčové slovo
    04-43
    14-22
    Bílý
    Horách
    Jeseník
    Lugika
    Morfotektonika
    Oblasti
    Okrajového
    Potok
    Rychlebských
    Silezika
    Styku
    Sudetského
    Zlomu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012