Podrobnosti záznamu

Název
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
Další názvy
    Vývoj morfologie a složení turmalínů z nodulárního granitu v Lavičkách u Velkého Meziříčí, moldanubikum
Autor
    Buriánek, David
    Novák, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1-2
Strany
    9
Rok
    2004
Výraz tezauru
    tourmaline, schorl, dravite, chemical composition, substitution mechanisms, nodular granite, barren pegmatite, quartz vein, Lavičky, Moldanubicum, Czech Republic
Klíčové slovo
    Compositional
    Czech
    Evolution
    Granite
    Lavičky
    Meziříčí
    Moldanubicum
    Morphological
    Near
    Nodular
    Republic
    Tourmaline
    Velké
Abstrakt (česky)
   V nodulárním granitu z Laviček bylo popsáno několik paragenetických a morfologických typů turmalínu lišících se chemickým složením. Hojný černý turmalín I (skoryl, oxy-skoryl) se vyskytuje v křemen-turmalínových nodulích a žilných agregátech v granitu. Černý turmalín II (skoryl, oxy-skoryl, fluor-skoryl) tvoří sloupcovité, nedokonale vyvinuté krystaly a jejich agregáty v hrubě zrnitém pegmatitu. Vzácné tmavě šedé až šedohnědé vláknité agregáty turmalínu III (dravit, oxy-dravit, fluor-dravit) se vyskytují na pozdních křemenných žilách. Turmalín I a II obsahují časté inkluze a žilky mladšího dravitu (fluor-dravit, oxy-dravit) s velmi komplikovaným texturními vztahy.
Abstrakt (anglicky)
   Several distinct paragenetic, morphological and compositional types of tourmaline were described in the Lavičky nodular granite and associated rocks exposed at the NE margin of the Třebíč durbachite massif. Abundant tourmaline I (schorl, oxy-schorl) occurs in quartz-tourmaline nodules and vein-like aggregates; tourmaline II (schorl, oxy-schorl, fluor-schorl) forms columnar subhedral crystals and their aggregates in coarse-grained pegmatite; rare, dark grey to greyish brown, fibrous tourmaline III (oxy-dravite, fluor-dravite) occurs in late quartz veins. Tourmaline I and II contain small inclusions and veinlets of dravite tourmaline (dravite, fluor-dravite, oxy-dravite) with very complicated textural relations. They are typical for the Lavičky and were only sporadically found in other localities of nodular granites.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014