Podrobnosti záznamu

Název
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
Údaj o odpovědnosti
    Břetislav Balatka, Václav Přibyl
Další názvy
    Morfostrukturní analýza a geomorfologický vývoj reliéfu údolí řeky Nedvědičky v okolí Pernštejna
Autor
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Přibyl, Václav, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 35, no. suppl.
Strany
    p. 211-224
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 3 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    aluvium
    denudace
    eroze říční
    geologie regionální
    geomorfologie
    krystalinikum
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    svratecké krystalinikum
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hornosvratecká vrchovina
Klíčové slovo
    Analysis
    Development
    Geomorphological
    Morphostructural
    Near
    Nedvědička
    Pernštejn
    River
    Valley
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012