Podrobnosti záznamu

Název
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
Údaj o odpovědnosti
    Petra Štěpančíková
Další názvy
    Morfostrukturní vývoj severovýchodní části Rychlebských hor
Autor
    Štěpančíková, Petra
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta research reports
Svazek/č.
    No. 17
Strany
    p. 55-61
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    lineament
    mapa geomorfologická
    měření geofyzikální
    monitoring
    morfostruktura
    neotektonika
    posun
    reliéf
    silesikum
    tektonika bloková
    uplift
    západosudetská oblast
    zlomový sráz
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Rychlebské hory (Česko)
Klíčové slovo
    Development
    Hory
    Morphostructural
    Mts
    North-eastern
    Rychlebské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012