Podrobnosti záznamu

Název
    Morphotectonic Features of 1992 Earthquake Epicentral Area near Roermond and Heinsberg
Další názvy
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem