Podrobnosti záznamu

Název
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
Údaj o odpovědnosti
    Petra Štěpančíková, Josef Stemberk
Další názvy
    Enclosure 1 - Resume of posters presented by Czech authors at the 17th Joint International Geomorphological Conference (17-20 August 2004) in the framework of the 30th Congress of the International Geographical Union in Glasgow, UK (Variant.)
Autor
    Stemberk, Josef
    Štěpančíková, Petra
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 39, no. 1
Strany
    p. 173-180
Rok
    2004
Poznámky
    6 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    061.3
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    deformace
    geologie regionální
    konference
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mikrotektonika
    model trojrozměrný
    monitoring
    morfostruktura
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    tektonika
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Rychlebské hory (Česko)
Klíčové slovo
    Czech
    East
    Monitoring
    Morphotectonic
    Movements
    Present-day
    Republic
    Research
    Sudeten
    Tectonic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012