Podrobnosti záznamu

Název
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
Údaj o odpovědnosti
    Katarína Holcová, Nela Doláková, Dionýz Vass, Kamil Zágoršek, Jaromír Zelenka
Další názvy
    Foraminifera, Bryozoa, Ostracoda and palynomorphs like indicators of marine environment in the Lower Badenian of Strháre-Trenč graben (South Slovakian Basin)
Autor
    Doláková, Nela
    Holcová, Katarína
    Vass, Dionýz
    Zágoršek, Kamil
    Zelenka, Jaromír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 2
Strany
    s. 99-119
Rok
    1996
Poznámky
    6 obr., 4 tab., 5 pl., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    baden
    biocenóza
    Bryozoa
    Foraminifera
    miocén
    Ostracoda
    paleoekologie
    paleogeografie
    palynologie
    pánve
    sedimenty mořské
    tafonomie
    Tethys
    transgrese
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Bádene
    Foraminiferových
    Machovkových
    Morský
    Ostrakódových
    Palynológie
    Pohĺadu
    Prepadline
    Spodnom
    Společenstiev
    Strhársko-trenčskej
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012