Podrobnosti záznamu

Název
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kallabová, Eva
Konference
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období (24.11.2004-24.11.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
Strany
    s. 108-116
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Motivation and methods of using telecommunication technologies by inhabitants of small towns
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    ICT
    information society
    regional development
    small towns
Klíčové slovo
    Malých
    Měst
    Motivace
    Obyvateli
    Technologií
    Telekomunikačních
    Využívání
    Způsoby
Abstrakt (česky)
   Jednou z klíčových otázek týkajících se problematiky regionálního rozvoje v současné "informační společnosti" je otázka dostupnosti a možností využívání nových telekomunikačních a informačních technologií. Mobilní telefony, faxy, počítače, internet a další technologie, jejich rozšíření, způsob a míra využívání, stejně jako znalosti a dovednosti s nimi spojené, představují jeden ze základních elementů, které by měly umožnit České republice stát se součástí moderního informačního světa jako dynamická, vzdělaná a konkurenceschopná společnost. Autoři se ve svém příspěvku, který vychází z dat získaných vlastním výzkumem, zabývají touto problematikou, přičemž se zaměřují na využívání telekomunikačních a informačních technologií konkrétně ve vztahu k obyvatelům malých moravských měst.
Abstrakt (anglicky)
   The issue of availability and possibility to use the new telecommunication and information technologies is one of the key issues regarding the problems of regional development in the contemporary information society. Mobile phones, facsimiles, computers, internet and other technologies, their currency, method and scope of use as well as the related knowledge and skill represent one of the basic elements thanks to which the Czech Republic should become the integral part of the modern information world as the dynamic, educated and competitive society. The authors, concerned with the problems in their paper based on the data gathered by their own research, are focused on use of the telecommunication and information technologies specifically in relation to the inhabitants of small Moravian towns.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012