Podrobnosti záznamu

Název
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Josef Adámek, Miroslav Michalíček
Autor
    Adámek, Josef
    Michalíček, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 113-122
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    analýza vod
    energie geotermální
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    karpatská neogenní předhlubeň
    plynometrie
    voda termální
    zdroje energetické
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Mušov
Klíčové slovo
    Jižní
    Moravě
    Mušov-3(G
    První
    Termální
    Vodu
    Vrt
    Vyhledávací
Abstrakt (česky)
   Vyhledávací vrt na termální vody Mušov 3 (G) - geoterm byl po stránce geologické a hydrogeologické projekčně zpracován z iniciativy akciové společnosti Geologické inženýrství Brno a odvrtán Moravskými naftovými doly, Hodonín, závodem Lužice v období listopad 1989 až únor 1990. Cílem jednoměsíční čerpací zkoušky bylo zjištění základních hydrodynamických údajů pro objasnění perspektivnosti širší oblasti jury pro další průzkum termálních vod na jižní Moravě. Z polootevřené hydrogeologické struktury byl docílen artézský přetok cca 7 l/sec středně termální, slabě mineralizované, středně sirovodíkové, natrium chloridové vody s rozpuštěným metanovodusíkovým plynem. Z hlediska využitelnosti je voda zdrojem termy pro některé druhy vytápění. Otázka širšího použití vody bude řešena VÚGI Brno a dalšími zainteresovanými organizacemi.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012