Podrobnosti záznamu

Název
    Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
Autor
    Hanzlík, J.
    Jehlička, J.
    Machovič, V.
    Šebek, O.
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water Research
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 8
Strany
    s. 2178-2184
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA3111306, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vícesložková adsorpce Ag(I), Cd(II) a Cu(II) na přírodních uhlíkatých materiálech
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    competetive adsorption
    kadmium
    silver
Klíčové slovo
    Adsorption
    Ag(I
    Carbonaceous
    Cd(II
    Cu(II
    Materials
    Multi-component
    Natural
Abstrakt (česky)
   Byla studována sorpce Ag, Cd a Cu na přírodních uhlíkatých materiálech. Adsorpce byla testována v jednosložkovém systému a v binárních a ternárních směsích a bylo zjištěno, že je pozitivně ovlivněna přítomností ostatních iontů v roztoku. Použité materiály mají rozdílnou sorpční schopnost.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012