Podrobnosti záznamu

Název
    Multi-level hierarchical preconditioning (An introduction)
Autor
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
Konference
    Seminar on Numerical Analysis (16.01.2006-20.01.2006 : Monínec, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra. 1, Příloha
Strany
    s. 1-36
Poznámky
    Projekt: 1ET400300415, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Víceúrovňové hierarchické předpodmínění (úvod do problematiky)
    Rozsah: 36 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    AMLI preconditioners
    hierarchical decompositions of finite element spaces
Klíčové slovo
    Hierarchical
    Introduction
    Multi-level
    Preconditioning
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje hierarchické dekompozice prostorově konečných prvků a AMLI předpodmínění. Analýza metod je provedena pomocí zesílení CBS nerovnosti, a to v 2D i 3D případě. V článku je také diskutována robustnost vůči anizotropii a tvaru konečných prvků a zavedena plně algebraická AMLI metoda založená na agregaci či aglomeraci. Závěrem si článek všímá nedávných výsledků týkajících se algebraické teorie AMLI pro nekonformní konečné prvky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012