Podrobnosti záznamu

Název
    Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batolith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batolith, Bohemian Massif)
Autor
    Hrouda, František
    Schulmann, Karel
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Geolines
Výraz tezauru
    Jiří Konopásek, tel. 1525 granite emplacement, batolith, magmatic arc, Bohemian Massif EUR
Klíčové slovo
    Arc
    Batolith
    Bohemian
    Central
    Composite
    Continental
    Emplacement
    Evolution
    Fabric
    Magmatic
    Massif
    Mechanisms
    Multiple
    Patterns
    Polyphase
    Result
    Tectonic
Abstrakt (anglicky)
   Emplacement mechanisms of a composite batolith, Bohemian Massif
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012