Podrobnosti záznamu

Název
    Multiple magmatic fabrics in plutons: an overlooked tool for exploring interactions between magmatic processes and regional deformation?
Další názvy
    Mnohonásobná magmatická stavba v plutonech: přehlížený indikátor interakcí mezi magmatickými procesy a regionální deformací?
Autor
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Magazine
Svazek/č.
    Roč. 145, č. 4
Strany
    15
Rok
    2008
Výraz tezauru
    anisotropy
    bohemian-massif
    deformation
    deformation, granite, fabric, magnetic susceptibility anisotropy, pluton
    ellipsoidal particles
    emplacement
    fabric
    granite
    granite complex
    magnetic-susceptibility
    magnetic susceptibility anisotropy
    moldanubian-unit
    pluton
    rocks
    sierra-nevada
    viscous flows
Klíčové slovo
    Deformation
    Exploring
    Fabrics
    Interactions
    Magmatic
    Multiple
    Overlooked
    Plutons
    Processes
    Regional
    Tool
Abstrakt (česky)
   This paper elaborates on the concept of multiple magmatic fabrics in plutons. After a general overview of various types of multiple fabrics that may develop in magmatic rocks, two case examples of porphyritic granite and melasyenite plutons in the Bohemian Massif are examined. Multiple magmatic fabrics in these two plutons are interpreted in terms of fabric superposition, where late weak strain is superposed onto high-strength phenocryst framework, but is recorded only by small mineral grains (biotite, magnetite) in the melt-bearing matrix. This mechanism may explain the discrepancy between mesoscopic feldspar fabric and AMS. We conclude that multiple magmatic fabrics may thus result from accumulated strain caused by different processes during final pluton crystallization and, as such, may serve as a sensitive indicator of the evolving interactions between magmatic and tectonic processes in the Earth's crust.
Abstrakt (anglicky)
   This paper elaborates on the concept of multiple magmatic fabrics in plutons. After a general overview of various types of multiple fabrics that may develop in magmatic rocks, two case examples of porphyritic granite and melasyenite plutons in the Bohemian Massif are examined. Multiple magmatic fabrics in these two plutons are interpreted in terms of fabric superposition, where late weak strain is superposed onto high-strength phenocryst framework, but is recorded only by small mineral grains (biotite, magnetite) in the melt-bearing matrix. This mechanism may explain the discrepancy between mesoscopic feldspar fabric and AMS. We conclude that multiple magmatic fabrics may thus result from accumulated strain caused by different processes during final pluton crystallization and, as such, may serve as a sensitive indicator of the evolving interactions between magmatic and tectonic processes in the Earth's crust.

   This paper elaborates on the concept of multiple magmatic fabrics in plutons. After a general overview of various types of multiple fabrics that may develop in magmatic rocks, two case examples of porphyritic granite and melasyenite plutons in the Bohemi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014