Podrobnosti záznamu

Název
    Multiple magmatic fabrics in the Sázava pluton (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of superposition of wrench-dominated regional transpression on final emplacement
Další názvy
    Magmatické stavby v sázavském tonalitu: výsledek superpozice regionální transprese na finální vmístění
Autor
    Hrouda, František
    Schulmann, Karel
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Structural Geology
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 5
Strany
    17
Rok
    2005
Výraz tezauru
    anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), Bohemian Massif, fabric, pluton, transpression
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Emplacement
    Fabrics
    Final
    Magmatic
    Massif
    Multiple
    Pluton
    Regional
    Republic
    Result
    Sázava
    Superposition
    Transpression
    Wrench-dominated
Abstrakt (česky)
   Studie se zabývá vývojem staveb sázavského tonalitu, které jsou interpretovány jako výsledek superpozice regionální transprese na intruzívní stavby.
Abstrakt (anglicky)
   The Sazava pluton (similar to 354 Ma) of the Central Bohemian Plutonic Complex was emplaced syntectonically into the upper crustal Neo-Proterozoic and Lower Paleozoic host rock along the SE margin of the Tepla-Barrandian Zone, Bohemian Massif (Czech Republic). The host rock is characterized by transpressional fabric dominated by steep SE-NW dipping foliations and subhorizontal NE-SW stretching lineations associated with flattening to a plane strain ellipsoid. The strain intensity, degree of oblateness and temperature conditions of deformation increase in the host rock towards the pluton margin. We interpret the multiple fabrics and the partially decoupled fabric pattern between the host rock and the pluton as being a result of superposition of regional tectonic strain during highly oblique transpression on emplacement-related intrusive strain, where outer solidified and more rigid edges of the pluton enabled preservation of older steep fabrics in its interior.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014