Podrobnosti záznamu

Název
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
Další názvy
    Různé zdroje kovů mineralizace ve spodnokambrických černých břidlicích jižní Číny: Důkazy z geochemického a petrografického studia
Autor
    Kříbek, Bohdan
    Orberger, Beate
    Pašava, Jan
    Sýkorová, Ivana
    Vymazalová, Anna
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Resource Geology
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 1
Strany
    18
Rok
    2008
Výraz tezauru
    multiple source, Ni-Mo-polymetallic black shale, SEDEX barite deposit, South China
Klíčové slovo
    Black
    Cambrian
    China
    Evidence
    Geochemical
    Lower
    Metals
    Mineralization
    Multiple
    Petrographic
    Shales
    Sources
    South
    Study
Abstrakt (česky)
   Domníváme se, že hlavní mechanizmy vzniku Mo-Ni sulfidických rud zahrnovaly formování P- a kovy obohacených zvětralin, přítomnost evaporitů poblíž hranice Neoproterozoium/Kambrium a cirkulace vysoce salinních nízkoteplotních fluid, která loužila kovy z podložních litologií formace Doushantuo. Při interakci takto kovy obohacených fluid s mořskou vodou docházelo k precipitaci kovů zejména při reakci s organickou hmotou za formování organometalických komplexů a sulfidů.
Abstrakt (anglicky)
   We consider that the principal mechanisms of the origin of the Mo-Ni-sulfide ore bed involved formation of P- and metal-enriched hardground, presence of evaporitic sediments near the Neoproterozoic/Cambrian boundary, the circulation of highly saline low-temperature fluids that leached metals from underlying lithologies of the Doushantuo Formation, followed by discharge into seawater and scavenging of metals mainly via co-precipitation with sulfides and formation of metal-organic complexes.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014