Podrobnosti záznamu

Název
    Muong Nong-type tektites, layered tektites, microtektites, and alkaline ultramafic diatremes glass spherules: Facts and inferences
Další názvy
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry