Podrobnosti záznamu

Název
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
Údaj o odpovědnosti
    Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Šilhán, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 63
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    550.8
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza konečných deformací
    blokdiagram
    eroze vodní
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    pohyb svahový
    sedimentologie
    sesuv
    stáří relativní
    suťový proud
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Analýz
    Beskyd
    části
    Geomorfologických
    Kulminační
    Moravskoslezských
    Mury
    Předběžné
    Sedimentologických
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012