Podrobnosti záznamu

Název
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
Další názvy
    Svalové vtisky, systematika a způsob života čeledi Drahomiridae ((Mollusca, Tergomya)
Autor
    Horný, Radvan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis
Svazek/č.
    Roč. 61, č. 1-2
Strany
    24
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Archaeopraga
    Barrandian Area
    Czech Republic
    Drahomira
    Drahomiridae
    internal shell morphology
    mode of life
    Mollusca
    muscle scars
    Pragamira
    Silurian
    systematics
    Tergomya
    Tryblidiidae
Klíčové slovo
    Drahomiridae
    Family
    Life
    Mode
    Mollusca
    Muscle
    Scars
    Silurian
    Systematics
    Tergomya
Abstrakt (česky)
   Během nového detailního výzkumu rodu Archaeopraga HORNÝ, 1963 (čeleď Drahomiridae) byly zjištěny laterální svalové vtisky také u rodů Drahomira a Pragamira. Kromě toho byly u Archaeopraga pinnaeformis (PERNER, 1903) nalezeny svalové vtisky typické pro rod Drahomira. Čeleď Archaeopterygidae HORNÝ, 1963 je tedy synonymní s čeledí Drahomiridae která obsahuje tryplidyoidní rody převážně se sedmi soubory dorzálních párových svalových vtisků a dvěma dlouhými velkými laterálními pedálními svalovými vtisky.
Abstrakt (anglicky)
   During the new detail investigation of the genus Archaeopraga HORNÝ, 1963 (family Drahomiridae) lateral scars were ascertained also in the genera Drahomira and Pragamira. Moreeover, the typical drahomirid muscle scar pattern was found also in Archaeopraga pinnaeformis (PERNER, 1903). The family Archaeopterygidae HORNÝ, 1963 is thus synonymous with the family Drahomiridae which contain tryplidyoidean genera with mostly seven sets of dorsal paired muscle scars and two long, large, lateral pedal muscle scars.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012