Podrobnosti záznamu

Název
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 20, 1/2
Strany
    s. 145-147
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: ME10083, GA MŠk3cav_un_auth*0263561
    Překlad názvu: Muscovite-biotite granite from the Kalvárie hill in the Jihlava town
    Rozsah: 3 s. : P
Předmětová kategorie
    geochemistry
    granite
    Moldanubian Zone
    petrology
Klíčové slovo
    Granit
    Jihlavě
    Kalvárie
    Muskovit-biotitický
Abstrakt (česky)
   Vrch Kalvárie v Jihlavě obsahuje muskoviticko-biotitický granit. Granit obsahuje křemen, K-živec, plagioklas, biotit a muskovit. Granit lze přiřadit k varietě Bílý Kámen moldanického batolitu.
Abstrakt (anglicky)
   The muscovite-biotite granite granite occurs on the Kalvárie hill in the Jihlava town. It contains quartz, K-feldspar, plagioclase, biotite and muscovite. These granites could be ranged to the Bílý Kámen variety of the Moldanubian batholith.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014