Podrobnosti záznamu

Název
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Uher, Igor Broska
Další názvy
    Muscovite pegmatite with minerals of tne rare-elements from Moravany nad Váhom (Považský Inovec Mts., Western Slovakia)
Autor
    Broska, Igor
    Uher, Pavel
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    s. 163-173
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 3 foto, 2 tab. foto, 7 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    akcesorické minerály
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie magmatických hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    horninotvorné minerály
    jaderná pohoří
    žilné horniny s křemenem
Klíčové slovo
    Inovec
    Minerálov
    Moravanoch
    Muskovitický
    Obsahom
    Pegmatit
    Považský
    Pri
    Prvkov
    Váhom
    Vzácných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012