Podrobnosti záznamu

Název
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
Údaj o odpovědnosti
    Josef Odehnal
Další názvy
    Silver mine in Mikulov (Krušné Hory Mts.)
Autor
    Odehnal, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
Svazek/č.
    Roč. 162
Strany
    s. 67
Rok
    1999
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Předmětová skupina
    báňská historie
    historie
    hornictví
    krušnohorské krystalinikum
    muzeum
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    těžba
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mikulov (Teplice)
Klíčové slovo
    Mikulov
    Muzeum
    Polymetalických
    Rud
    Stříbronosných
    Těžby
Abstrakt (anglicky)
   The mining in medieval silver mine was active from 1452 to 1857. The mine has fout entranced - Lehnschaffer, Allerheiligen, Lieberfrauen and Kreutzstellen. The best map available came from 1815. The present exploration reacted the water level at -130 m. Polymetallic mineralization was mined form gneisses. The exibition "Mikulov was promoted as the mining city by the Emperor Rudolf II. 400 years ago. On September 6, 1997 the city of Mikulov in the Krušné hory Mts. was celebrate the 400 th anniversary of the promotion as the mining city by the Emperor Rudolf II. Agricola Caving Club which deals with the exploration of local historical mines organized the exhibition of historical document, tools etc. together with slide show. Last year on September 5 and 6, they prepared the second exhibition "The glory of Krušné hory mining" and this year on September 21 will be prepared the third exhibition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012