Podrobnosti záznamu

Název
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Petr Mixa
Další názvy
    Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole DO-7, Oskava block, Silesicum
Autor
    Buriánková, Kristýna
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 85
Strany
    s. 125-134
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    deformace
    metagranit
    mylonit
    mylonitizace
    silesikum
    ultramylonit
    vrásnění variské
    vrt
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dobřečov (Bruntál)
    Oskava (Šumperk)
Klíčové slovo
    Chemické
    DO-7
    Kra
    Metagranitů
    Mylonitizace
    Oskavská
    Silezikum
    Složení
    Vrtu
Abstrakt (anglicky)
   Mylonitisation and changes in chemical compositional of metagranites were studied in the borehole DO-7 situated in the Oskava block (southern Silesicum). Relatively undeformed domains are prevailing, mylonites and ultramylonites are exposed inly in narrow shear zones with a thickness varying from millimeters to tens of metres. Brittle deformation of feldspar and brittle-ductile deformation of quartz point to low grade conditions of mylonitisation. Chemical changes in metagranites are influences by the primary composition of primary rocks and hydrothermal alteration
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012