Podrobnosti záznamu

Název
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
Další názvy
    Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Autor
    Burianková, Kristýna
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. LXXXV
Strany
    10
Rok
    2000
Výraz tezauru
    metagranite, mylonitisation
Klíčové slovo
    Chemické
    Do-7
    Kra
    Metagranitů
    Mylonitizace
    Oskavská
    Silezikum
    Složení
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Granitové mylonity ve vrtu Do-7 (oskavská kra, Hrubý Jeseník) se liší svých chemismem. Jednoznačný vztah mezi deformací a chemickýcmi změnami nebyl prokázán.
Abstrakt (anglicky)
   Mylonitisation and chemical composition of metagranites, , Oskava Block,the Borehole Do-7, Oskava block, Silesicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014