Podrobnosti záznamu

Název
    Mystérium pražského zlomu (barrandien)
Další názvy
    Mystery of the Prague fault (barrandian)
Autor
    Knížek, Martin
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2007/09/19 ; Volary
Výraz tezauru
    Barrandian
    Prague Fault
    Stratigraphic separation
    Tectonics
Klíčové slovo
    Barrandien
    Mystérium
    Pražského
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Tato dislokace byla srovnávána se zlomem tachlovickým, jedná se však o zlom se zcela jinou geometrií. Tachlovický zlom je zlom se stupňovitou geometrií a je jednou z velkých příkrovovoých ploch. Pražský zlom je dnes vertikální a vznikl až po násunové stavbě barrandienu. Je to typický kerný zlom v původní orientaci zřejmě přesmykového charakteru.
Abstrakt (anglicky)
   The Prague fault was compared to Tachlovice fault, but it seems to be of diferrent geometry. The Tachlovice fault has flat-ramp-flat geometry and may be one of main thrust planes in the Prague synform. The Prague fault is vertical in prezent day and it was originated after thrusting movements in Barrandian. It is typical block fault and it was originally (before rotation of bedding) reverse fault.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012