Podrobnosti záznamu

Název
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
Údaj o odpovědnosti
    Ján Král
Další názvy
    Outline of stroncium isotope evolution in the crystalline of the Tatric and Veporic units
Autor
    Král, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 3-4
Strany
    s. 197-208
Rok
    1992
Poznámky
    4tab.,14diagr.,2 s. bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    datování
    diferenciace magmatu
    distribuce prvků
    granitoidy
    izotopy Sr, Rb
    izotopy U, Pb
    oblast veporského krystalinika
Předmětová kategorie
    tatrikum
    veporikum
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
    Slovensko střední
Klíčové slovo
    Evolúcie
    Izotopov
    Kryštaliniku
    Náčrt
    Stroncia
    Tatrika
    Veporika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012