Podrobnosti záznamu

Název
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
Další názvy
    Outline of the stratigraphy of the Middle Miocene in the Alpine-Carpathian Foredeep (Lower Austria - Moravia).
Autor
    Cicha, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Strany
    4
Výraz tezauru
    Alpine-Carpathian Foredeep, Loer Austria, Moravia, Middle Miocene
Klíčové slovo
    Alpsko-karpatské
    Dolní
    Miocénu
    Morava
    Náčrt
    Předhlubni
    Rakousko
    Stratigrafie
    Středního
Abstrakt (česky)
   Biostratigrafie (foraminifery) sedimentů karpatu a spodního badenu v alpsko-karpatské předhlubni.
Abstrakt (anglicky)
   Outline of the stratigraphy of the Middle Miocene in the Alpine-Carpathian Foredeep (Lower Austria - Moravia).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014