Podrobnosti záznamu

Název
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Cicha
Další názvy
    13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001 Proceedings (Variant.)
    Outline of the stratigraphy of the Middle Miocene in the Alpine-Carpathian Foredeep (Lower Austria, Moravia)
Autor
    Cícha, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 23-26
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    miocén-střední
    předhlubeň
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    Alpsko-karpatské
    Dolní
    Miocénu
    Morava
    Náčrt
    Předhlubni
    Rakousko
    Stratigrafie
    Středního
Abstrakt (anglicky)
   The relationship between some Karpatian, (Laa Formation) and Lower Badenian sediments is not quite clear especially with respects of the stratigraphic position of the Grand Formation in Lower Austria and Moravia.When accepting the stratigraphic succession of faunall assemblages and lithology we may suggest that there exist transition of deposits in the upper part of Karpatian up to Early Badenian in the area studied. In the Alpine-Carpathian foredeep during the Laa and Grund Formations exist more probably the gradually transition of the Laa Formation to the Lower Badenian (upper part of the Grund Formation).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012