Podrobnosti záznamu

Název
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Lehotský, Vladimíra Jašková, Josef Plaček
Další názvy
    Trace fossils finds from Studnice-village in the Drahany Upland (Lower Carboniferous, Moravo-Silesian unit of the Bohemian Massif)
Autor
    Jašková, Vladimíra, 1959-
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Plaček, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Č. 303
Strany
    s. 107-109
Rok
    2012
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Klasifikační znak
    56
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    ichnofosilie
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoekologie
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Studnice (Vyškov, Vyškov)
Klíčové slovo
    Českého
    Drahanské
    Fosilních
    Jednotka
    Karbon
    Masivu
    Moravskoslezská
    Nález
    Spodní
    Stop
    Studnic
    Vrchovině
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 9. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014