Podrobnosti záznamu

Název
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
Údaj o odpovědnosti
    Peter Lupták
Autor
    Lupták, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Živa
Svazek/č.
    Roč. 78, č. 5
Strany
    s. 235-236
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Živa
Předmětová skupina
    kosti
    Mammalia
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    pleistocén
    pliocén
    Proboscidea
    zuby
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Hajnáčka (Slovensko)
Klíčové slovo
    čeľúste
    Fragmentu
    Hajnáčky
    Hornej
    Mastodonta
    Nález
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Hajnáčka autor objevil fragment z horní čelisti mastodonta Anancus arvernensis (Croizet et Jobert, 1828). Byl to jeden z posledních vývojových článků bunodontní linie mastodontů. Holotyp byl určen podle nálezů z francouzských lokalit Perrier, Villeneuve a Pompignan. Rod Anancus arvernensis byl hojně rozšířen v pliopleistocénním období v celé Eurasii a také v Africe. Je podán podrobný popis fragmentu kosti a z něho vyplývající paleoekologické závěry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012