Podrobnosti záznamu

Název
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Find of ichnofossils Pragichnus and Skolithos in the Ordovician of the Železné hory Mts. at Rabštejnská Lhota
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 134-135
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    chrudimské paleozoikum
    ekologie
    ordovik
    taxonomie
    trace fossils
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Rabštejnská Lhota (Chrudim)
Klíčové slovo
    13-42
    Hor
    Ichnofosilií
    Lhoty
    Nález
    Ordoviku
    Pardubice
    Pragichnus
    Rabštejnské
    Skolithos
    Železných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012