Podrobnosti záznamu

Název
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    A find of trace fossils in the Třenice Formation at Libečov (Tremadocian, Ordovician, Czech Republic)
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 39-40
Rok
    2001
Poznámky
    1 fot., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    Barrandien
    bioturbace
    geologie regionální
    ichnofosilie
    ichnologie
    ordovik-spodní
    pískovce
    pražská pánev
    tremadok
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Libečov (Beroun)
Klíčové slovo
    12-41
    Barrandienu
    Beroun
    Ichnofosilií
    Libečova
    Nález
    Ordovik
    Souvrství
    Tremadok
    Třenickém
Abstrakt (anglicky)
   Fine-grained variegated sandstones of the Třenice Formation at Libečov (Tremadocian) yielded trace fossils Phycodes isp. and Planolites isp. These traces show the existence of sediment feeders in this facies of the formation, in contrast to the locality of Jivina where only dwelling burrows have been found
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012