Podrobnosti záznamu

Název
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
Autor
    Mikuláš, Radek
    Vacek, F.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 135-136
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1
    Překlad názvu: A find of the ichnogenus Zoophycos at Klonk near Suchomasty (international stratotype of the Silurian-Devonian boundary, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Silurian and Devonian
    trace fossils
    Zoophycos
Klíčové slovo
    Ichnorodu
    Jedince
    Klonku
    Nález
    Suchomast
    Zoophycos
Abstrakt (česky)
   Nález Zoophycos isp. sestává ze tří plošně rozsáhlejších subhorizontálních lamin a na ně navazujících drobnějších, méně pravidelných bioturbačních textur. Mikroskopicky bylo zjištěno, že laminy popsaného jedince Zoophycos isp. obsahují jak hojné hlízy pyritu, který vznikl redukcí původní organické hmoty (patrně exkrementů), tak jehlice hub. V menší míře jsou přítomny i drobné karbonátové litoklasty. Tato skutečnost dobře koresponduje s předpokladem sběračské aktivity původce stopy v určitých obdobích.
Abstrakt (anglicky)
   A specimen of the ichnogenus Zoophycos from GSSP of Silurian-Devonian boundary at Klonk near Suchomasty is described. The find points to the limited feeding-filtering activity of specialized in-fauna on quiet-water, consolidated, firm substrateof the bottom.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012