Podrobnosti záznamu

Název
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
Další názvy
    A find of the ichnogenus Zoophycos at Klonk near Suchomasty (international stratotype of the Silurian-Devonian boundary, Czech Republic)
Autor
    Mikuláš, Radek
    Vacek, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Výraz tezauru
    Devonian
    GSSP
    Klonk near Suchomasty
    Silurian
    Vacek, František, l. 1472 Zoophycos
Klíčové slovo
    Ichnorodu
    Jedince
    Klonku
    Nález
    Suchomast
    Zoophycos
Abstrakt (česky)
   Popis prvního nalezeného jedince ichnorodu Zoophycos z mezinárodního stratotypu hranice silur-devon na Klonku u Suchomast
Abstrakt (anglicky)
   A description of the first found individual of ichnogenus Zoophycos from GSSP of the Silurian-Devonian boundary at Klonk near Suchomasty
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012