Podrobnosti záznamu

Název
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Jirásek
Další názvy
    Find of koninckite near Litošice (Železné hory Mts.) in comparison with its world occurrences
Autor
    Jirásek, Jakub
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 132-137
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 3 tab.
    Bibliografie na s. 136-137
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    lokalita mineralogická
    ložisko pyritu
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    odval
    proterozoikum
    spektrometrie IR
    zvětrávání
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    Belgie
    Brazílie
    Čechy (Česko)
    Itálie
    Japonsko
    Kyrgyzstán
    Litošice (Pardubice, Přelouč)
    Maďarsko-Středohoří
    Rakousko
    Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
    Slovensko
    Španělsko
Klíčové slovo
    Koninckitu
    Litošic
    Nález
    Srovnání
    Světovými
    Výskyty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012