Podrobnosti záznamu

Název
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Viktor Goliáš
Další názvy
    A find of an andorite-like mineral (so-called "minéral F") in association of diaphorite and other Pb-Ag-Sb minerals on the mine dump of the Lill mine (Černojamské deposit), Příbram, Czech Republic
Autor
    Goliáš, Viktor
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 187-192
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 3 fot., 8 tab.
    Bibliografie na s. 191-192
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    54
Předmětová skupina
    antimon
    báňská historie
    Barrandien
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fáze minerální
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    odval
    olovo
    proterozoikum
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
    stříbro
    sulfosoli
    žíla rudní
Geografické jméno
    Březové Hory (Příbram, Česko)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Andoritu
    Asociaci
    Blízkého
    černojamské
    Dalšími
    Diaforitem
    Dolu
    Haldě
    Lill
    Ložisko
    Minéral
    Minerálu
    Minerály
    Nález
    Pb-Ag-Sb
    Příbram
    Tzv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012