Podrobnosti záznamu

Název
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
Autor
    Dašková, Jiřina
    Labuťa, R.
    Libertín, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 127, příloha V
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Překlad názvu: The oldest vascular plants from the Bohemian Massif
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Barrandian area
    Silurian
    vascular plants
Klíčové slovo
    Cévnatých
    Českém
    Masivu
    Nález
    Nejstarších
    Rostlin
Abstrakt (česky)
   Dva studované organické zbytky pocházejí z lokality Loděnice-Černidla, která je součástí spodního paleozoika středočeské oblasti Českého masivu. Vzhledem k neúplnému zachování druhého vzorku není možné pro přesnější určení použít metodiku kutikulární analýzy a macerace spor. Podle přítomnosti vodivých elementů v bazální části telomu u prvního z nálezů je možné tyto organické zbytky přiřadit do rodu Cooksonia sp. Tyto nálezy Cooksonia sp. jsou nejstaršími předpokládanými cévnatými rostlinami z Českého masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Organic remains were found on the Loděnice-Černidla locality (Barrandian Lower Palaeozoic). These representatives of the genus Cooksonia were identified on the basis of the vascular cells and their morphology. They are the oldest findings of vascular cells and their morphology. They are the oldest findings of vascular plants in the Czech Republic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012