Podrobnosti záznamu

Název
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
Údaj o odpovědnosti
    Marie Lachmanová
Autor
    Lachmanová, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 24
Strany
    s. 69-70
Rok
    1998
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza valounová
    chalcedon
    kenozoikum
    miocén
    oblast snosová
    paleogeografie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    říční síť
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Radotín (Praha, Česko)
Klíčové slovo
    Chalcedonu
    Nález
    Podkrkonošského
    Radotína
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012