Podrobnosti záznamu

Název
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Černý, Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Další názvy
    The find of the polymetallic mineralization near Pačejov, NW of Horažďovice
Autor
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 1-2
Strany
    s. 15-20
Rok
    1993
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    dolomit
    granodiorit
    kalcit
    minerály
    parageneze
    rudy barevných kovů
    středočeský pluton
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Pačejov
Klíčové slovo
    Horažďovicku
    Nález
    Pačejova
    Polymetalického
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012