Podrobnosti záznamu

Název
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček, Josef Slavík
Další názvy
    Polymetallic mineralization from Proterozoic in Kladno coal mine
Autor
    Slavík, Josef
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 248-249
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    karbon-svrchní
    karbonáty
    kladensko-rakovnická pánev
    lokalita mineralogická
    metamorfóza
    parageneze
    proterozoikum
    sulfidy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kladno
Klíčové slovo
    č.253
    Dole
    Kladenském
    Kladno
    Nález
    Polymetalického
    Proterozoiku
    Překop
    Revíru
    Uhelném
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012