Podrobnosti záznamu

Název
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Hrabal, Magda Konzalová
Autor
    Hrabal, Jaroslav
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    s. 78
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Předmětová skupina
    fylit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ordovik
    Radiolaria
    silur
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Stanový
Klíčové slovo
    K-2/St
    Krystalinikum
    Nález
    Radiolarie
    řádu
    Sphaerellaria
    Vrtu
    železnobrodské
Abstrakt (česky)
   V grafiticko-sericitickém fylitu ze železnobrodského krystalinika byl nalezen závalek karbonátové horniny se zachovalými mikrofosíliemi velikosti 0.07 - 0.2 mm. Paleontologicky byly zařazeny do skupiny Protista, podtřídy Radiolaria, řádu Sphaerellaria a podřádu Spumellaria. Podle současných poznatků lze souvrství fylitů časově zařadit nejpravděpodobněji do rozmezí svrchní ordovik - silur.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012