Podrobnosti záznamu

Název
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
Další názvy
    Finding of Miocene sedimentary relic in the Pod hradem Cave, Moravian Karst
Autor
    Bajer, Aleš
    Lisá, Lenka
    Otava, Jiří
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 2013, č. 305
Strany
    7
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Miocene sediments, Moravian Karst, cave, provenance, heavy minerals
Klíčové slovo
    Hradem
    Jeskyni
    Kras
    Miocénních
    Moravský
    Nález
    Reliktu
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   V jeskyni Pod hradem na severozápadě Moravského krasu byl v nadmořské výšce 410 m nalezen relikt křemenných písčitých štěrků. Na základě staurolitové asociace přiřazujeme sediment ke sladkovodnímu ottnangu. Obsahy amfibolů odrážejí dotaci z granodioritů brněnského masivu v západním sousedství. Asociace je typická pro mnohé sedimenty výše položených jeskyní Moravského krasu.
Abstrakt (anglicky)
   Finding of Miocene sedimentary relic in the Pod hradem Cave, Moravian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014