Podrobnosti záznamu

Název
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
Autor
    Bajer, A.
    Lisá, Lenka
    Otava, J.
    Vít, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Svazek/č.
    Roč. 2013, č. 305
Strany
    s. 120-126
Rok
    2013
Poznámky
    Překlad názvu: Finding of Miocene sedimentary relic in Pod hradem Cave, Moravian Karst
    Rozsah: 7 s.
Předmětová kategorie
    cave
    heavy minerals
    Miocene sediments
    Moravian Karst
    provenance
Klíčové slovo
    Hradem
    Jeskyni
    Kras
    Miocenních
    Moravský
    Nález
    Reliktu
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   V jeskyni Pod hradem, situované na západním okraji severní části Moravského krasu v nadmořské výšce 410,6 m, byl nalezen relikt křemitých písčitých štěrků identifikovaný na základě amfibol-staurolitové asociace průsvitných těžkých minerálů v písčité frakci jako sladkovodní sediment ottnangu. Staurolity pocházejí primárně z uloženin sladkovodního cenomanu a rudických vrstev, zatímco původ amfibolů lze hledat v granodioritech a tonalitech sousedního brněnského masivu. Tento nález je poměrně důležitý pro určení stáří vývoje nejvyššího jeskynního patra severní části Moravského krasu a dobře koresponduje s výskyty sedimentárních reliktů nalezených ve vysoko položených jeskyních a na krasových plošinách střední i severní části Moravského krasu (Babická plošina, Macošská plošina).
Abstrakt (anglicky)
   A body of clayey sandy pebblestone interpreted as in situ relic of Miocene age was found in the Pod Hradem cave, located in the uppermost karstic level of the Moravian Karst. The sedimentary relic is of 20 × 20 cm dimensions and is composed mainly of pebble quartz fraction, clay and sand. The origin was determined according to the translucent heavy mineral assemblage. A substantial share of detrital staurolite is generally in the Moravian Karst and Brno region considered as typical for the fresh water deposits of Ottnangian (Miocene). This fact supports general ideas about the origin of the uppermost cave level of northern part of the Moravian Karst.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014