Podrobnosti záznamu

Název
    Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku
Další názvy
    Finding of a silicite axe at the village of Veselíčko in the Přerov region
Autor
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LIX, č. 4
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Corded Ware Culture
    raw material
    silicite axe
    Świeciechów spotted silicite
Klíčové slovo
    Nález
    Přerovsku
    Sekery
    Silicitové
    Veselíčka
Abstrakt (česky)
   Je popsána sekera zhotovená ze skvrnitého świeciechowského silicitu, jehož zdroj leží v severním předhůří Svatokřížských hor ve středním Polsku. Představuje čtvrtý takový nález na Moravě. Z hlediska typologie byla přiřazena ke kultuře se šňůrovou keramikou.
Abstrakt (anglicky)
   There is described an axe made of spotted Świeciechów silicite that has its source in northern foothills of the Góry Świetokrzyskie in central Poland. It represents the fourth such find in Moravia. Based on typological signs, the axe is connected with the Corded Ware Culture.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012