Podrobnosti záznamu

Název
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
Další názvy
    Occurrence of large apophylite crystals in a zonally developed alpine fissure at Libodřice near Kolín
Autor
    Franěk, Jan
    Sláma, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 4
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Alpine paragenesis, Amphibolites, Kutná Hora crystalline, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Alpské
    Apofylitu
    Kolínsku
    Krystalů
    Libodřic
    Nález
    Velkých
    Zonální
    žíle
Abstrakt (česky)
   Popis alpské parageneze vyvinuté ve variských amfibolitech kutnohorského krystalinika při severním okraji moldanubika. Kavernózní alpskou trhlinu charakterizuje neovbyklá sektorová zonalita její výplně, s téměř nezávislým vývojem jednotlivých zón.
Abstrakt (anglicky)
   Occurrence of large apophylite crystals in a zonally developed alpine fissure at Libodřice near Kolín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014