Podrobnosti záznamu

Název
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
Údaj o odpovědnosti
    Roman Brichta, Igor Broska
Autor
    Brichta, Roman
    Broska, Igor
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    s. 85-87
Rok
    1989
Poznámky
    4 foto, 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    553.9
Předmětová kategorie
    asociace a parageneze minerálů
    difrakční metody v mineralogii
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    karpatské neogenní pánve
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    technické prostředky (vrty ap.)
Geografické jméno
    ČSSR-Morava
Klíčové slovo
    Hodoníne
    HR-21
    Hrušky
    Lokalite
    Nález
    Pri
    Vivianitu
    Vrte
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012