Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
Autor
    Hladil, Jindřich
    Hladilová, Š.
    Otava, J.
    Petrová, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 25-26
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9).
    Projekt: KSK6005114, GA AV ČR
    Překlad názvu: Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
    Rozsah: 2 s.
Předmětová kategorie
    Neogene
    scleractinian corals
    speleogenesis
Klíčové slovo
    Badenských
    Důsledky
    Fosílií
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Nálezy
    Speleogenezi
    Studna
    Svážná
Abstrakt (česky)
   Hojná fosilní makro a mikrofauna badenského stáří (terciér, neogén) byla nalezena v hl. 25-32 m ve vertikální keskyni Svážná studna (Moravský kras). Jeskynní sedimenty byly postupně vyklizovány od sedimentu ze závrtu položeného při úpatí svrchní části údolí (kaňonu). Spodní část kaňonu je vyplněna více jak 100 m mocnými badenskými jíly s tufitickými horizonty vulkanického popele. Stav dochování makro i mikrofauny ukazuje na nepatrný až žádný transport a tudíž na původní uložení v předbádenských dutinách.
Abstrakt (anglicky)
   Abundant fossil macro- and microfauna of Badenian age (Tertiary, Neogene) was found in a depth of 25-32 m in a vertical cave Svážná studna (Moravian Karst). The cave was excavated downwards from a sinkhole situated at the foot of upper part of the valley (canyon). The lower part of the canyon is filled with more than 100m thick marine Badenian clays with tuffitic horizons of volcanic ash. The stage of preservation of macro- and microfauna suggests very little or no transport and thus primary sedimentation in pre-Badenian cavities.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012