Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
Další názvy
    Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
Autor
    Hladil, Jindřich
    Hladilová, Š.
    Otava, Jiří
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 10, č. září
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Lower Badenian, scleractinian corals, molluscs, foraminifers, speleogenesis
Klíčové slovo
    Badenských
    Důsledky
    Fosílií
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Nálezy
    Speleogenezi
    Studna
    Svážná
Abstrakt (česky)
   Poměrně bohatá makrofauna a mikrofauna badenského stáří byla nalezena ve vertikální jeskyni Svážná studna v Lažáneckém žlebu (Moravský kras). Jeskyně byla odkryta vykízením sedimentů ze dna závrtu situovaného v horní části žlebu na rozhraní vápenců a badenské, převážně jílovité výplně údolí. Mocnost výplně přesahuje 100 m a v nedalekém vrtu byly zastiženy horizonty tufitů. Stupeň zachování makrofauny a mikrofauny v jeskynních sedimentech předpokládá malý, nebo žádný transport a tudíž primární sedimentaci v prebadenských dutinách.
Abstrakt (anglicky)
   Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014