Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
Další názvy
    Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
Autor
    Hladilová, Šárka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002
Svazek/č.
    Roč. X.
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    foraminifers
    Lower Badenian
    molluscs
    scleractinian corals
    speleogenesis
Klíčové slovo
    Badenských
    Důsledky
    Fosílií
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Nálezy
    Speleogenezi
    Studna
    Svážná
Abstrakt (česky)
   V hloubce asi 30m v jeskyni Svážná studna (Moravský kras) byly nalezeny neporušené makrofosilie (měkkýši, koráli)a dírkovcová mikrofauna spodnobadenského stáří. Tyto nálezy ve spojitosti s nálezy drcené makrofauny v hloubkách kolem 11 m vedly k interpretaci, že fauna se objevuje víceméně in situ. Z toho vyplývá předbadenské stáří některých částí tohoto jeskynního systému.
Abstrakt (anglicky)
   Relatively rich macrofauna and microfauna of Badenian age was found in a depth of 25-32m in a vertical cave Svážná studna (Moravian Karst). The cave was excavated downwards from a sinkhole situated at the foot of upper part of the valley (canyon). The lower part of the canyon is filled with more than 100m thick marine Badenian clays with horizon of volcanic tuffites. The stage of preservation of macrofauna suggests very little or no transport and thus primary sedimentation in pre-Badenian cavities.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012